File word TL xuất từ MISA và kết nối với Dịch vụ công KBNN          Link film hướng dẫn

Báo cáo quyết toán và Báo cáo tài chính theo TT 107

Tài liệu phần mềm: QLTH quản lý thiết bị

1 KIỂM TRA VÀ SỬA TÀI KHOẢN ĐÚNG NGUỒN KINH PHÍ
2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mimosa2019 online -FULL
3
Cách nhập số dư tài sản & thao tác kết nối Mimosa với QLTS.VN
4 Hướng dẫn kiểm tra báo cáo Mimosa 2019

5 Hướng dẫn NỘP TRẢ MIMOSA 2019
6 Điều chỉnh kinh phí TẠM ỨNG Mimosa 2019
7 Điều chỉnh kinh phí THỰC CHI Mimosa 2019
8 Thêm nguồn 14 15 27 28 ... trên Mimosa 2019
9 Hạch toán các khoản thu Mimosa 2019 khi theo dõi trên 531/642
10 Hướng dẫn xuất khẩu báo cáo gửi đơn vị chủ quản

   XEM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN TRÊN PM KẾ TOÁN HCSN TẠI ĐÂY

Bamboo: 2019-R21 Bamboo_2020-R2_30/1 Mimosa: 2017-R12 R11.2 MM2019 X1_R13

Link tải PM MISA Mimosa.NET 2019 R4131/12 Tại đây.
------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tải phần mềm Utra Viewer 6.2 tại đây

Hoặc tải Ultra Viewer 5.1 (đối với máy bị báo hết hạn sử dụng => xóa ultra 6.. và cái ultra 5.1)

LINK tải MISA KÝ SỐ --------------------------- LINK tải QLTH thư viện Convert

2. Bộ gõ tiếng việt
       - Win XP, Win 7:     Unikey 4.0 RC2 64 bit     Unikey 4.0 RC2 32 bit
 
       - Win 8, Win 10:   Unikey 4.3 RC4 64 bit     UniKey 4.3 RC4 32 bit

3. NET framework 4.0 - cài đặt để chạy tool chuyển đổi PMIS qua QLCB.VN

4. Bản Fire fox tiếng việt 51 (cài đặt offline)    Hướng dẫn

5. Bản Teamviwer Online: https://login.teamviewer.com/connect/Flash

NET Framework 3.5        SQL Server SP4        Sửa lỗi cài NetFrame

FreeDownload    Vietnamfont    FontUnicode    Winzip     7-Zip    My viettel

Link Hỗ trợ kỹ thuật       MISA SQL Installer        LINK SQL 2008 CÀI RỜI

Hướng dẫn cài đặt SQL 2008       Fire fox: about:support       NVKD công tác

------------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU KHỐI DOANH NGHIỆP (MISA SME) + CLOUD (AMIS.VN)

Link chatbox hỗ trợ phần mềm: https://www.facebook.com/MISA.SME/

Link hướng dẫn SD MISA SME.NET 2017:http://help.misasme2017.misa.vn/

Link hướng dẫn sử dụng và triển khai AMIS.VN: http://trienkhai.amis.vn/


------------------------------------------------------------------------------------------

Một số tài liệu để tham khảo trong quá trình sử dụng phần mềm MISA.

- Tra cứu tình huống thường gặp:
http://kb.misa.com.vn/
Anh chị có thể tra cứu một số tình huống liên quan trong quá trình sử dụng phần mềm MISA tại đây.
(Gõ từ khóa muốn tra cứu sau đó chọn Tìm kiếm => mở tình huống sẽ có hướng dẫn chi tiết cách xử lý)

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng các sản phẩm MISA xem tại đây:
http://www.misa.com.vn/Ho-tro/Ho-tro-su-dung-san-pham

- Forum cộng đồng MISA:
http://www.misa.com.vn/forum
Có nhiều tình huống được chia sẻ, giải đáp tại đây để tham khảo. Anh/Chị có thể tạo tài khoản và đăng nhập để gửi thắc mắc cần tư vấn hoặc chia sẽ những kinh nghiệm của mình khi ứng dụng phần mềm MISA với các đồng nghiệp trong forum này.

Lưu ý: Đây không phải là website của công ty cổ phần MISA, chỉ là trang công cụ giúp cho các công tác hỗ trợ do cộng đồng dùng phần mềm tự tạo nên.
Vui lòng truy cập website: www.misa.com.vn để có thêm nhiều thông tin hơn.

Kính chúc Anh/Chị sức khỏe và Thành công.

Khảo sát chất lượng tập huấn

Số điện thoại liên hệ
TRUNG TÂM TƯ VẤN: 19008677
VP Buôn Ma Thuột: (0262) 3817 400

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHỐI HCSN
+ Hướng dẫn cài đặt Mimosa 2019
+ Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu lên Mimosa 2019
+ Silde tập huấn TT 107 và PM2019
+ Một số nghiệp vụ thường dùng PM Mimosa 2019
+ Ánh xạ Mục lục ngân sách mới theo TT 324
+ Tài liệu Học phí, Viện phí, thu khác

1.  Quỹ khen thưởng, phúc lợi
2.  Tài liệu MISA Mimosa 2017
3.  Thêm nguồn 15  (17,27,28..) xã
4.  Tài liệu MISA Bamboo 2017
5.  Tài liệu Quản lý tài sản QLTS.VN
6.  Thông tư 107/2017/TT-BTC
7.  Một số định khoản theo Thông tư 107
8. Hệ thống tài khoản TT 107
9. Mẫu phiếu cập nhập email PM online


Các phiên bản cũ:
Bamboo: 2017-R10 BB2019 X1-R2
Mimosa 2019
R3.2 - ngày 11/1
R4.4 - ngày 8/2
R5 - ngày 01/03
R6 - ngày 16/3
R7 - ngày 26/3
R7.1 - ngày 4/4
R8 - ngày 12/4
R9 - ngày 28/4
R10 - ngày 16/5
R11.2 - ngày 26/5
R12 - ngày 13/6
R13 - ngày 29/6
R14 - ngày 5/7
R15 - ngày 18/7
R16 - ngày 8/8
R17 - ngày 6/9
R18 - ngày 20/9
R19 - ngày 4/10
R19.1 - ngày 8/10
R20 - ngày 31/10
R21 - ngày 20/11
R22.1 - ngày 21/12
R23 - ngày 19/1/2019
R23.1 - ngày 11/2/2019
R24.1 - ngày 26/02/2019
R25.1 - ngày 9/3/2019
R26 - ngày 20/3/2019
R26.1 - ngày 29/03/2019
R27 - ngày 09/04/2019
R28 - ngày 18/05/2019
R29 - ngày 31/05/2019
R30.1 - ngày 27/06/2019
R31 - ngày 02/07/2019
R32 - ngày 13/07/2019
R33 – ngày 27/7/2019
R34 – ngày 2/8/2019
R35 – ngày 19/8/2019
R35.1 – ngày 28/8/2019
R36 – ngày 11/9/2019
R37 – ngày 3/10/2019
R38 – ngày 31/10/2019
R39.1 – ngày 2/12/2019
R40 – ngày 11/12/2019
R41 – ngày 31/12/2019

Bamboo 2019
R3 - ngày 9/3
R4 - ngày 18/03
R5 - ngày 25/4
R5.1 - ngày 5/6
R6 - ngày 23/6
R7 - ngày 5/7
R8 - ngày 25/7
R9 - ngày 19/8
R10 - Ngày 15/9
R11 - ngày 16/10
R12 - ngày 3/11
R12.1 - ngày 5/11
R12.2 - ngày 16/11
R13 - ngày 27/12
R14 - ngày 11/2/2019
R15 - ngày 30/03/2019
R15.1 - ngày 09/04/2019
R16 - ngày 24/04/2019
R17 – ngày 02/07/2019
R18 – ngày 7/8/2019
R19 – ngày 14/8/2019
R20- ngày 9/10/2019
R21 – ngày 21/10/2019
BB2020- R1.1 – ngày 2/1/2020
BB2020- R1.2 – ngày 8/1/2020
BB2020 – R2 – ngày 30/1/2020

Thông tin liên hệ các văn phòng khác
VP Hà Nội: (024) 3795 9595
VP Hồ Chí Minh: (028) 5431 8318
VP Đà Nẵng: (0236) 366 7555
VP Cần Thơ: (0292) 376 6468