File điều chỉnh hạch toán C03 để

File điều chỉnh hạch toán C03 để khớp với B01 và B04

Tải Utra Viewer 6.6 tại đây               Tải zoom tập huấn từ xa

-----
Tải bộ cài tất cả phiên bản Mimosa 2022: https://mimosa.misa.vn/download/
Hoặc xem tại forum: https://forum.misa.vn/forums/noi-tai-bo-cai-phan-mem.233/

Tải bộ cài tất cả phiên bản Bamboo 2020: https://bamboo.misa.vn/download/
Hoặc xem tại forum: https://forum.misa.vn/forums/noi-tai-bo-cai-phan-mem.173/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN KHỐI HCSN (MIMOSA) NỘP BÁO CÁO TKT KBNN 2023.

+ Bước 1: Cập nhập loại hình đơn vị ở TKT KBNN
 https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/lam-the-nao-de-doi-loai-hinh-don-vi-tren-tong-ke-toan/  

+ Bước 2: Cập nhập Mimosa 2022 lơn hơn hoặc bằng R15 
Vào Trợ giúp/Tự động cập nhập => Cập nhập

+ Bước 3: Tiến hành kiểm tra số liệu đã đầy đủ các bút toán kết chuyển, báo cáo đã đúng chưa, mẫu C03 đã khớp chưa… sau đó lập báo cáo để gửi KBNN theo hướng dẫn sau.
https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/nop-bao-cao-cho-kho-bac/ 

Một số lỗi thường gặp: Https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/mot-so-vuong-mac-thuong-gap-khi-nop-bao-cao-cho-kho-bac/ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN KHỐI XÃ/PHƯỜNG (BAMBOO) NỘP BÁO CÁO TKT KBNN 2023.

+ Bước 1: Vào TKT KBNN chọn loại hình đơn vị theo hướng dẫn sau.
https://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/lam-the-nao-de-chon-loai-hinh-don-vi-tren-tong-ke-toan/ 

+ Bước 2: Cập nhập Bamboo 2020 cấu trúc XML mới
Vào Trợ giúp/Tự động cập nhập => Cập nhập

+ Bước 3: Tiến hành kiểm tra số liệu đã đầy đủ các bút toán kết chuyển, báo cáo đã đúng chưa, mẫu C03 đã khớp chưa… sau đó lập báo cáo để gửi KBNN theo hướng dẫn sau.
https://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/nop-bao-cao-cho-kbnn/

Một số lỗi thường gặp: https://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/mot-so-van-de-thuong-gap-khi-nop-bao-cao-cho-kho-bac/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC KẾ TOÁN HCSN MIMOSA
(thanh toán tạm ứng, nộp trả, Dự toán giữ lại, cấp bù học phí….)

1 KIỂM TRA VÀ SỬA TÀI KHOẢN ĐÚNG NGUỒN KINH PHÍ
2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mimosa2019 online -FULL
3 Cách nhập số dư tài sản & thao tác kết nối Mimosa với QLTS.VN
4 Hướng dẫn kiểm tra báo cáo Mimosa 2019

5 Hướng dẫn NỘP TRẢ MIMOSA 2019
6 Điều chỉnh kinh phí TẠM ỨNG Mimosa 2019
7 Điều chỉnh kinh phí THỰC CHI Mimosa 2019
8 Thêm nguồn 14 15 27 28 ... trên Mimosa 2019
9 Hạch toán các khoản thu Mimosa 2019 khi theo dõi trên 531/642
10 Hướng dẫn xuất khẩu báo cáo gửi đơn vị chủ quản

Tải bộ cài PM kế toán quỹ vì người nghèo MISA Falcon R3

Lưu ý: Đây không phải là website của công ty cổ phần MISA, chỉ là trang công cụ giúp cho công tác hỗ trợ do cộng đồng dùng phần mềm tự tạo nên.
Vui lòng truy cập: https://www.misa.vn để có thêm nhiều thông tin hơn.

-LINK TRIỂN KHAI ----------LINK EMIS

Quy trình tập huấn, báo cáo

Những link TK hay sử dụng

Giao diện cũ 1

Giao diện cũ 2

---------------------------------------------------

SOFT HỖ TRỢ
- Tải phần mềm đào tạo trực tuyến Zoom tại đây
- LINK SQL 2008 cài rời
- MISA SQL Installer
- MISA All in one Database Tools

- Hướng dẫn cài đặt SQL 2008
- MISA ký số
- Font Unicode
- Tool Convert Vermis -> QLTH thư viện

- Mẫu phiếu cập nhập email, mật khẩu
- Mẫu phiếu Reset hoặc phục hồi dữ liệu

KHẮC PHỤC LỖI CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU
Win 32:
       SSCERuntime_x86-ENU.msi


Win 64:
       SSCERuntime_x86-ENU.msi
       SSCERuntime_x64-ENU.msi