THỐNG KÊ TÌNH HÌNH HỖ TRỢ TOÀN NHÓM TK BMT: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFR8SaT5-7B2BFIN34yMu0lRxtBUw75zuZMk8BspBd8/edit?usp=sharing

Link DT Thư: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d6uY9OMPmlJG0y6W3CVw5S8wqSaxFbT0BdJKMOWXsTU/edit?usp=sharing


1. Nhóm KON TUM + Lăk, Buôn Hồ, Krông Năng, Krông Ana
PHẠM LÂM: Toàn bộ Sở ngành Kon Tum + TP Kon Tum, Kon Rẫy, Đắk Hà, Đắk Tô, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Sa Thầy
- Link KH đăng ký hỗ trợ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq_FZvSE6H9XQYlk67_FSu-MYSUHYBMT-zd0W21kuWFcBZkQ/viewform?usp=sf_link
- KH xem kết quả: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NqMBqqDi_HG3Cp-2h2IHSQDHMvXOTyfDTRyc5WBFJ6M/edit?usp=sharing
- Link nội bộ nhân viên TK vào để nhận xử lý: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l6vXIv7h5BwCnsmjjXbVX4TznDYvkOLr4DJES-5bI_w/edit?usp=sharing​​​​​​​
- Khóa/mở link: https://docs.google.com/forms/d/1_cltmfKIfJ9pslJVHrDAwM2lKD_zt6yYL71AerMlf_M/edit?pli=1​​​​​​​

TB CHÂU: Kon Plông, Đăk Glei, Ia Hdrai  + Lăk, Buôn Hồ, Krông Năng, Krông Ana
- Link KH đăng ký hỗ trợ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMnL2JOdTXhTIAPrN3CWiRYBZO59q1c4o5abCCVdzMc9DvYw/viewform?usp=sf_link
- KH xem kết quả: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15jI1UO3w2Zquxgd_tpdgCEuM0g3JOyk9sMyk8N177Vs/edit?usp=sharing
- Link nội bộ nhân viên TK vào để nhận xử lý: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zTMietq1J5QxZ3TrSbIs7e0X_GSmSjxdIQ-Fo3JFuBY/edit?usp=sharing
- Khóa/mở link: https://docs.google.com/forms/d/1FDEuJd_RDQyqiDz8k4d18q9Fk2-4FUX04Jj4MjtWb34/edit?pli=1​​​​​​​


2. Nhóm ĐĂK NÔNG, GIA LAI
LT VƯƠNG: Toàn bộ Sở ngành, huyện thị tại ĐĂK NÔNG
- Link KH đăng ký hỗ trợ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5-EFygm73CHNUCcCFxy37JKwKhTicEJ-e98gvtPNFUv7czQ/viewform?usp=sf_link
- KH xem kết quả: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-NBKVH4p71nZ7XtoYGfgiwDO2mQC9y0qKsM2gf1Ca84/edit?usp=sharing
- Link nội bộ nhân viên TK vào để nhận xử lý: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_WwSL0OzqHVMC38Fazq1Zs1Vwaaa2pQMnRhG6PWxYuc/edit?usp=sharing
- Khóa/mở link: https://docs.google.com/forms/d/1XtSOmeskLKNtwxAZdkSH3ieq08It9-lIIKuVdwTCIiY/edit?pli=1​​​​​​​

DN LONG: Toàn bộ Sở ngành, huyện thị tại GIA LAI
- Link KH đăng ký hỗ trợ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccg54RWvKkg5lJqQ8lAQC6KKpfuUNBhUuHJ-x9pXOrZ5MH_g/viewform?usp=sf_link
- KH xem kết quả: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UWiPFLlSlE1bEzV98b15l47sTbSCpoi39t8XsaEqK_4/edit?usp=sharing
- Link nội bộ nhân viên TK vào để nhận xử lý: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wtTCpmsMbOea5VBPxk_Fw3QmZt3HZwwY01WqL6LQkGg/edit?usp=sharing
- Khóa/mở link: https://docs.google.com/forms/d/15QfRXlmVtqLSfdpWILElm2_BqmJkV9hFgo_MYEkloJo/edit?pli=1​​​​​​​


3. Nhóm ĐĂK LĂK (trừ Buôn Hồ, Krông Năng, Krông Ana, Lăk)
VT HUẾ: Toàn bộ Sở ngành tỉnh ĐĂK LĂK + TP Buôn Ma Thuột, MDrak, Ea Kar, Krông Búk
- Link KH đăng ký hỗ trợ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvnEVd5Mmt39sVGkNEgArhrTbpSD_ca2jmloWeMQe838ww0A/viewform?usp=sf_link
- KH xem kết quả: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oIHsX7_5jm9Vd00836sUfz7ezDN1jR6FaWQ5ZZbHxfg/edit?usp=sharing
- Link nội bộ nhân viên TK vào để nhận xử lý: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14AQhI94iBeBi8Y07S1BD1-hWHfsdYOhP8xZcJUrpVas/edit?usp=sharing
- Khóa/mở link: https://docs.google.com/forms/d/1Um-dqhSHOeRm21qzhTHHO9wemTg-9wKDphqyEw14D0Y/edit?pli=1​​​​​​​

LT PHỤNG: Krông Păk, Cư Kuin, Krông Bông, Buôn Đôn, Ea Súp, Ea Hleo, Cư Mgar
- Link KH đăng ký hỗ trợ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxil46f8d6dRZyHK2a0OkhcrgbK4aFfF0Qs5nF0gMHPRS-MQ/viewform?usp=sf_link
- KH xem kết quả: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1quKNgR_hu7Zd8s9GonqPvzv9vJKGAvYGIVpE0kq2FbU/edit?usp=sharing
- Link nội bộ nhân viên TK vào để nhận xử lý: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oK_W863uwtY3efeZixCiUKF_5cya6GTWAoFVrNvEdV8/edit?usp=sharing
- Khóa/mở link: https://docs.google.com/forms/d/1-IdK3LxvlrzM9zyMQHAixABoubbugEaiMn7o4iiRXaY/edit?pli=1​​​​​​​


LƯU Ý: Các đơn vị thuộc 3 ngành lớn: TÒA ÁN, THI HÀNH ÁN, THỐNG KÊ và các đơn vị thuộc dự án trung ương do đội hỗ trợ TW xử lý qua các group zalo.
- MISA - Tòa ánhttps://zalo.me/g/dnouxg651 
- MISA - Thi hành ánhttps://zalo.me/g/hfzqtz136 
- MISA -TCTK-Hỗ trợ Mimosa + QLTShttps://zalo.me/g/wuxcsc510