I. QUY TRÌNH

1. Tiếp nhận yêu cầu, lập và xin duyệt kế hoạch tổ chức khoá tập huấn

-TNXT lập gửi TNTK (bảng bàn giao kế hoạch triển khai, danh sách thông tin đơn vị) – trước 10 ngày, với Tính lương và DT lương trước 30ngày

-TNTK tiếp nhận, chốt lịch

-TNTK lập kế hoạch nhân sự (bảng bàn giao kế hoạch triển khai) gửi TP HCSN chập nhất 9h thứ 7

 2. Triển khai kế hoạch tổ chức khóa tập huấn

-Nhân viên TK lập mẫu Kế hoạch tổ chức khóa tập huấn  => gửi TNTK duyệt và báo các BP liên quan

-Hoàn thiện thông tin khách hàng - Danh sách thông tin đơn vị tập huấn (nếu cần)

-Báo cáo nhanh tình hình buổi đầu tiên của khóa TH cho TNTK phối hợp giải quyết các khó khăn (nếu có)

-Hoàn thiện các thủ tục theo mục tiêu TH với đối tác: Hợp đồng,thanh lý hợp đồng, thu nợ, khác..
-Thực hiện khảo sát kết quả ngay sau kết thúc lớp:
MISA Survey (cập nhập KQ ks sau 1 ngày th)

-Cung cấp kênh hỗ trợ + MISA Support.

-Nhân viên TK cập nhật thông tin có thay đổi lên CRM (sau 1 ngày th)

 3. Tổng kết, đánh giá khóa tập huấn

-TNTK xem kết quả khảo sát trên MISA Survey, kiểm tra các kiến nghị cần xử lý.
-TNTK xem kết quả khảo sát sau tập huấn, gọi xin lỗi KH hoặc hỗ trợ các KH chưa SD được (nếu có)
-TNTK soạn email/cv gửi báo cáo tình hình sau TH cho DVCQ và đôn đốc DVCQ quán triệt qua Zalo, email, văn bản đưa vào sử dụng sau tập huấn.

- TNTK gửi TP : thứ 6 hàng tuần
 - TP gửi GĐVP : thứ 7 hàng tuần trước 12h00
-TP HCSN Báo cáo kết quả tập huấn và khảo sát trình  GĐVP
-TP HCSN Tổng hợp, theo dõi tiến độ xử lý các ý kiến, ghi nhận trong khóa tập huấn, báo cáo BanGĐ TH cấp bách, ảnh hưởng đến doanh số, thu nợ...
-GĐ : Nhận xét và đưa ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ, đối với bộ phận triển khai và kinh doanh.

II. BÁO CÁO CT CHUẨN BỊ + TẬP HUẤN

A. Trực tiếp

Trước tập huấn : trước TH 1ngày -TNTK check
1. Chuẩn bị Phòng máy/ hội trường:
            Số lượng chỗ ngồi (Chụp hình gửi về)
            Wifi mạnh
            Màn chiếu, máy chiếu âm thanh
            Máy lạnh
            Nước uống
            Ổ cắm điện
            Chỗ giữ xe: (Đã báo bảo vệ chưa?)
2. Tình hình gọi điện/xác nhận tập huấn:
            Số lượng tham gia?  mang máy tính?  mang chứng từ, dữ liệu?
3. Chuẩn bị user tập huấn:
            Kiểm tra miền đăng nhập?
            Kiểm tra số liệu, mẫu biểu, báo cáo đặc thù?
4. Chủ quản phát biểu:
            Đã qua gặp trao đổi kế hoạch tập huấn chưa? Tên đối tác?
            Đồng ý tham gia phát biểu: Có, Không ( Lý do không) ; (đối tác giám sát lớp là ai ?)
5. Chuẩn bị link khảo sát MISA Survey

Trong tập huấn (NV báo về ngay đầu buổi, 1 ngày 2 lần)
            -Số lượng đơn vị vắng, đính kèm danh sách đơn vị và lý do để TNTK hỗ trợ.
            -Chủ quản phát biểu: Có/Không, lý do?
            -Tình hình đơn vị phản hồi khó khăn (đơn vị không hợp tác, đơn vị không chịu nhập liệu... )

            -Tỷ lệ đơn vị nhập liệu, tiến độ giảng theo chương trình?
            -Vấn đề vượt quá khả năng báo TP, GĐ hỗ trợ

B. Trực tuyến
Cbị Trước tập huấn: trước TH 1 ngày – TNTK check
1. Tình hình gọi điện/xác nhận tập huấn:
            Số lượng đã cài đặt Zoom thành công?
            Số lượng đã chuẩn bị chứng từ, dữ liệu?
2. Chuẩn bị user tập huấn:
            Kiểm tra đăng nhập?
            Kiểm tra mẫu biểu, báo cáo đặc thù?
3. Chủ quản phát biểu:
            Đối tác đã đăng nhập Zoom?
            Đối tác giám sát lớp? Đối tác phát biểu?

Trong tập huấn (NV báo về ngay đầu buổi, 1 ngày 2 lần)
            -Số lượng đơn vị vắng, đính kèm danh sách đơn vị và lý do để TNTK hỗ trợ.
            -Chủ quản phát biểu: Có/Không, lý do?
            -Tình hình đơn vị phản hồi khó khăn (đơn vị không hợp tác, đơn vị không chịu nhập liệu... )

            -Tỷ lệ đơn vị nhập liệu, tiến độ giảng theo chương trình?
            -Vấn đề vượt quá khả năng báo TP, GĐ hỗ trợ
C. Đối với các việc ngoài tập huấn:
Đầu ngày: TNTK check
            -Hỗ trợ khách hàng phát sinh từ các bộ phận.
            -Chăm sóc đơn vị chủ quản
            -Hỗ trợ báo cáo toàn ngành
            -Đào tạo lẻ trực tuyến
Cuối ngày: TNTK check
            -Bàn giao cho bộ phận nào bao nhiêu đơn vị chưa xử lý xong?
            -Tại bộ phận còn tồn bao nhiêu khách hàng chưa xử lý?
            -Khó khăn đề xuất?