LINK HỖ TRỢ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC (MISA EMIS)


1. BX THÀNH: (hỗ trợ toàn bộ EMIS, MEIN ở tỉnh Gia Lai)
- Link hỗ trợ để gửi khách hàng:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdepAyuvUz2ZUSmeVWwDMBktxKUYyUM8mTzUT8-1D6bl562bA/viewform?usp=sf_link
- Link tra kết quả: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KSlj4Un8NTxlaQ3DFFGrCD8KPqaoYgdy1DG-LWRzPQs/edit?usp=sharing


2. NB NGỌC: (hỗ trợ toàn bộ EMIS, MEIN ở tỉnh Đăk Nông)
- Link hỗ trợ để gửi khách hàng: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHYLA-mu_kfK4ap0QbxYNluRIBxY4-iuzqg-TdYXQqMttmvw/viewform?usp=sf_link
- Link tra kết quả: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OAA6sY8Vwj13xokYNJOOvw8HF-B0B7zhwSbf9_uASG8/edit?usp=sharing


3. LV NAM: (hỗ trợ toàn bộ EMIS, MEIN ở tỉnh Kon Tum + các huyện Krông Bông, Lăk, Cư Kuin, Cư Mgar)
- Link hỗ trợ để gửi khách hàng: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTmeZ32PDd6EJT-yXzccjsqKmVybrUZluF3fsUL4nYQiUzRw/viewform?usp=sf_link
- Link tra kết quả: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kE8XxEKuHiS68jVrQ9jKIDHkonUBnJxg63z57B61o8M/edit?usp=sharing


4. PT HỒNG: (hỗ trợ toàn bộ EMIS, MEIN ở tỉnh Đăk Lăk - trừ các huyện: Krông Bông, Lăk, Cư Kuin, Cư Mgar)
- Link hỗ trợ để gửi khách hàng: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT5xc2HsZIVjaYIXsc1pPAApNMds_-0kjzBoJy_jhu1pAcZw/viewform?usp=sf_link
- Link tra kết quả: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14k5NNUsHaGJtiNBSx0R8vnTFcQWtdrGLWvwWay27lhk/edit?usp=sharing

5. YẾN : HỖ TRỢ KỸ THUẬT
- Link tra kết quả: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gwKLNR_S_XR1QbaI16YKb4B5cPno3MAHo42WYvr3UCY/edit#gid=848817995

-----------------------------------------
LƯU Ý: Các đơn vị thuộc 3 ngành lớn: TÒA ÁN, THI HÀNH ÁN, THỐNG KÊ và các đơn vị thuộc dự án trung ương do đội hỗ trợ TW xử lý qua các group zalo.
- MISA - Tòa ánhttps://zalo.me/g/dnouxg651 
- MISA - Thi hành ánhttps://zalo.me/g/hfzqtz136 
- MISA -TCTK-Hỗ trợ Mimosa + QLTShttps://zalo.me/g/wuxcsc510